stazeNa Javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu, a na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu sredstava donijetoj 14.12.2017.godine, nevladinoj organizaciji EXPEDITIO je odobren projekat “Stazama kroz Svjetsku baštinu – Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana kroz promovisanje pješačkih i planinarskih staza Područja Kotora”.


Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora upisano je na UNESCO-vu Listu Svjetske baštine 1979. godine, zbog izuzetne univerzalne vrijednosti koju posjeduje, a koja se ogleda u „kvalitetu njegove arhitekture u utvrđenim i otvorenim gradovima, naseljima, palatama i manastirskim kompleksima, te njihovoj harmoničnoj integraciji sa kultivisanim terasastim predjelom na obodima visokih stjenovitih planina". Područje Kotora obuhvata Kotorsko-Risanski dio zaliva Boke Kotorske zaliva, i pripada teritorije Opštine Kotor, dok zaštićena okolina područja (buffer zona), koja je definisana 2011. godine obuhvata cijeli Bokokotorski zaliv.

Iako se Područje Kotora nalazi na UNESCO-voj listi skoro četiri decenije na žalost još uvjek nema dovoljno promotivnog i edukativnog materijala o Području kao cjelini i vrijednostima kulturnog pejzaža. Nedostaju naročito informacije o zonama koje su van urbanih cjelina, a posebno o zonama koje su u visočijem dijelu zaliva (sela, planinski dio) koje predstavljaju značajan dio zaštićenog područja i koje su posebno atraktivne za sagledavanje cijelog zaliva Boke Kotorske. Pješačke i planinarske staze Područja Kotora su samo u manjoj mjeri valorizovane, iako predstavljaju značajan resurs za korišćenje kako od strane građana/ki područja tako i od strane turista. Dio planinarskih staza je rasčišćen i markiran i koristi se od strane planinarskih društava i turista, međutim još veliki dio planinarskih staza nije u potpunosti funkcionalan (zbog zaraslosti, neodržavanja, nepostojanja markacija). Uz to, mnoge veoma atraktivne pješačke staze su u najvećem broju slučajeva potpuno zanemarene i zapuštene.

Ciljevi projekta „Stazama kroz Svjetsku baštinu“ su slijedeći:

  • Podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva i turista o vrijednostima Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao Svjetske baštine, kroz promovisanje ukupnog kulturnog pejzaža koji je jedan od osnovnih elemenata izuzetne univerzalne vrijednosti Područja
  • Sagledavanje stanja i potencijala za korišćenje pješačkih i planinarskih staza u okviru Područja Kotora, kao značajnog segmenta ukupnog kulturnog pejzaža koji bi trebalo vrednovati, očuvati i unaprjeđivati
  • Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana putem aktiviranja alternativnih vrsta eko/aktivnog i kulturnog turizma (outdoor, hiking, ruralni,...) na Području Kotora, kroz analizu, mapiranje i izradu informativnog i promotivnog materijala o pješačkim i planinarskim stazama

Fokus projekta će biti na dvije vrste staza: planinarske staze – koje mogu da koriste planinari i osobe sa iskustvom i neophodnom opremom i pješačke staze – koje mogu da koriste svi sa minimumom opreme

Ključni rezultati projekta će biti:

  • Identifikacija svih pješačkih i planinarskih staza na Području Kotora i detaljni Izvještaj sa njihovom opisima, detaljnom dokumentacijom i opisom stanja uključujući i preporuke za dalje aktivnosti vezano za valorizaciju, korišćenje i promociju staza
  • Rasčišćen i re-markiran dio najatraktivnijih planinarskih i pješačkih staza na Području Kotora
  • Jedna zbirna mapa sa svim pješačkim i planinarskim stazama u okviru Područja Kotora, koja će ukazivati na vrijednosti Svjetske baštine i bogatstvo i značaj pješačkih staza, na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampana u 10.000 primjeraka i u pdf formatu
  • Tri detaljne informativne mapa za odabrane zone sa detaljnim podacima o stazama za koje se nakon rada na terenu i konsultacija sa ključnim akterima uspostavi da su najznačajnije za detaljnu promociju; mape će biti na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampane u 30.000 primjeraka i u pdf formatu

Projekat će trajati sedam mjeseci, do jula 2018.

Opština Kotor je dodjelila iznos od 17.367 eura za realizaciju projekta„Stazama kroz Svjetsku baštinu“, što je 70% od ukupnog budžeta projekta koji iznosi 24.810 eura.

Partneri na projektu su Turistička organizacija Kotor i Planinarski klub Vjeverica.

 

FaLang translation system by Faboba