2 28. juna 2017. u Domu omladine Herceg Novi, održana je radionica Mapiranje javnih prostora u Herceg Novom i njihovo korišćenje kao preduslovi za međusektorsku saradnju u organizacji NVO Omladinski kulturni centar HN. Radionica je dio aktivnosti u sklopu projekta Novi gradski HUB koji će NVO Omladinski kulturni centar realizovati u narednih 6 mjeseci.

Jedan od ciljeva projekta je i veća iskorišćenost resursa grada u vidu oživljavanja javnih prostora kao i poboljšanje međusektorske saradnje i dijaloga.

Na koji način se dobijaju dozvole za neprofitne događaje? Koji su kriterijumi i procesi dobijanja? Koje su to javne površine koje možemo da koristimo? Da li su tvrđave u našem gradu dostupne svim organizacijama ukoliko imamo događaj od značaja za sve nas? Koje su to zgrade i prostorije u vlasništvu Opštine koje možemo da koristimo i kada? Kome da se obratimo ako mislimo da se ne postupa po pravilnicima i zakonu?

Prezentacije su održali:

  • Tatjana Rajić, NVO Expeditio iz Kotora; predstavljanje pozitivnih primera javno- civilno- privatnih partnerstva u Boki Kotorskoj
  • Goran Đurović, Koalicija NVO- Saradnjom do cilja; predstavljanje Inicijative za donošenje uredbe o kriterijumima i postupku davanja prostora i imovine u državnom vlasništvu na korišćenje NVO
  • Nikša Grgurević, Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, predstavljanje mogućnosti za saradnju Agencije i civilnog sektora
  • Nataša Tatalović, Sekretarijata za društvene djelatnosti, predstavljanje podrške civilnom sektoru od strane Sekretarijata

Projekat Novi gradski HUB je finansiran je od strane Fonda za aktivno građanstvo-fAKT kroz program “De Facto Active”, koji finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2014 Instrument za civilno društvo.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Loading…

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival