JAVNI PROSTORI PROSTORI GRAĐANAPozivamo Vas na radionicu: JAVNA DOBRA–PROSTORI GRAĐANA. Na radionici ćemo se baviti izazovima korišćenja prostora u opštinskom/državnom vlasništvu od strane NVO-a a radionica će se održati u subotu 8.10.2016. u 10h u Domu omladine Herceg Novi, Marka Cara 8.

Radionicu organizuje NVO Expeditio iz Kotora u saradnji sa udruženjima: Operacija GRAD iz Zagreba, Ministarstvo prostora iz Beograda, Institut za politike prostora iz Ljubljane, Urban Nova i OKC Herceg Novi iz Herceg Novog, Agora iz Budve, Napredak iz Gornje Lastve i Naša akcija iz Kotora.

Kroz brojna istraživanja i strateška dokumenta prepoznato je da veliki broj nevladinih organizacija (NVO) u Crnoj Gori djeluje u izuzetno nepovoljnim uslovima, a nedostatak prostora za rad je jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju u svom radu i opstanku.

U STRATEGIJI RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI  2014-2016 navodi se da „značajan broj NVO u Crnoj Gori nema ni sopstvene prostorije niti potrebnu tehničku opremu, a nema ni mogućnosti da plati zakup prostora za održavanje nekog skupa i sl.“ kao i da bi „trebalo bi da se popiše-evidentira prostor i imovina (rashodovani kancelarijski namještaj i oprema, rashodovana vozila i sl.) u državnom vlasništvu koji se ne koristi, i da se definiše transparentan postupak i kriterijumi za korišćenje ovih prostora od strane NVO, radi realizacije programa i projekata od opšteg ili zajedničkog interesa“.

Kao neko ko djeluje u interesu javnosti, NVO bi morale imati povoljniji tretman u obezbjedjivanju uslova za rad. Kako bi se omogućio njihov razvoj, NVO ne bi smjele biti prepuštene trzistu koje diktira poslovno okruženje, naročito u primorskim opštinama gdje su cijene zakupa prostora izuzetno visoke, a podrška civilnom sektoru za projekte (putem javnih konkrsa) simbolična. Opštinske i nacionalne vlasti bi trebalo da prepoznaju svoju ulogu u podsticanju okvira za održivost civilnog sektora, a jedan od preduslova je da im se omogući transparentna dodjela  prostora u opštinskom/državnom vlasništvu, uz jasne kriterijume i procedure.  To je već praksa u zemljama regiona i EU koju bi i Crna Gora trebalo da slijedi.

U sklopu projekta JAVNI PROSTORI – PROSTORI GRAĐANA pozivamo Vas na radionicu JAVNA DOBRA–PROSTORI GRAĐANA sa ciljem da otvoreno razgovaramo o budućim aktivnostima za unapređenje okvira za rad NVO kroz transparentnu dodjelu  prostora u opštinskom/državnom vlasništvu. Pozivamo predstavnike/ce NVO-a i Lokalnih samouprava sa teritorije Boke (Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva) da uzmu učešće i radionici koja će se održati u prostorijama Doma omladine Herceg Novi, u subotu 08.10.2016. sa početkom u 10h (predviđeno trajanje radionice je do 15h a detaljniji program ćemo naknadno objaviti).

Radionicu će voditi Teodor Celakoski iz Zagreba, jedan od vodećih zagrebačkih aktivista nezavisne kulturne scene, koji se godinama bavi modelima saradnje između instutucija kulture i civilnog društva u Zagrebu, na širem prostoru Hrvatske i širom bivše Jugoslavije. Celakoski je bio jedan od ključnih pokretača brojnih hrvatskih platformi, mreža, trajnih inicijativa i institucija - Multimedijalnog instituta MaMa, Clubtura, Prava na grad, POGON-a, Zaklade Kultura nova. On zagovara uključivanje javnog interesa u kulturne politike i prostorno planiranje te je inicijator saradnje između civilnog društva, nezavisnih kulturnih organizacija i javnih institucija.

Radionici će prisustvovati i predstavnici partnera Ministarstvo prostora iz Beograda.

Troškovi prevoza za učesnike/ce sa teritorije opština Kotor, Tivat i Budva biće pokriveni. Maksimalan broj učesnika/ca je 20.

Da se prijavite na radionicu kliknite OVDJE.

Rok za prijavu je ponedjeljak 3.10.2016.

Projekat JAVNI PROSTORI – PROSTORI GRAĐANA sprovodi se u saradnji Expeditio, Crna Gora; Mikro Art (Ministarstvo prostora), RS; Savez udruga Operacija grad, RH; IPop - Inštitut za politike prostora, SLO.

Realizuje se uz finansijsku podršku: KOOPERATIVA - regionalna platforma za kulturu / Zaklada Kultura nova.

Radionica se dodatno finansira kroz projekat StroNGO koji je odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro.

FaLang translation system by Faboba