uvodno predstavljanjeU sklopu projekta "Škola i grad" 15. septembra 2016. u Gimnaziji Kotor održana je uvodna prezentacija pred početak praktičnih aktivnosti sa grupom učenika u ovoj školi.

 Cilj praktičnog rada sa učenicima/cama je da se oni upoznaju sa osnovnim idejama i principima održivih gradova i naselja (ili održivih škola), problemima gradskih područja i načinima poboljšanja kvaliteta života. Na primjer, tokom radionica učenici/ce će steći znanja i vještine za izradu projekata za unapređenje sredina u kojima žive, za valorizaciju prostora koji ih okružuje, izradu zamišljenih zgrada, uređenje svog školskog dvorišta, itd.

Učenici/ce će biti podstaknuti da predlože kreativne ideje koje promovišu u nastavku navedene međudisciplinarne teme i neke od ovih ideja će se implementirati u saradnji sa profesorima, lokalnim umjetnicima i akterima iz kreativnog sektora. Učenici/ce će biti ohrabrivani da daju svoje ideje.

Dogovorena je dinamika rada do kraja 2016. godine.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival