ZURNAL #1Procesni rad na predstavi "Pozorište o Kotoru" prati i “Žurnal pozorišta o Kotoru”, komunikacijski kanal projekta u vidu zidnog panoa, osmišljen sa ciljem da se javnost upozna sa procesom rada na predstavi, te pokrene na dijalog i participaciju. Žurnal ujedno služi i kao sredstvo za animaciju i edukaciju pozorišne publike i teži da građane/ke, potencijalne učesnike/ce i publiku intrigira, pokrene, uči, vodi, na nepertenciozan i nenametljiv, a intrigantan i efektan način. Prvo izdanje Žurnala, koji je osmislila i uredila teatrološkinja Maja Mrđenović, postavljeno je na gradskim bedemima Starog grada Kotora (u neposrednoj blizini ulaza u Kulturni centar “Nikola Đurković”), a tokom trajanja projekta planirano je još dva izdanja.
 

---------------

Pozorište o Kotoru

Projekat nevladine organizacije Expeditio „Pozorište o Kotoru“  kroz procesni rad reditelja Petra Pejakovića sa stanovnicima/ama Kotora treba da iznjedri dokumentarnu pozorišnu predstavu sa fokusom na gradske posebnosti i probleme. Riječ je o skupno kreiranom pozorištu zajednice, koje promoviše ideju teatra kao sredstva istraživanja i kreativnog izražavanja svakog pojednica ili grupe u svrhe ličnog razvoja i društvenog angažmana.

Od početka oktobra 2015. održane su četiri pozorišne radionice, a s obzirom na to da osnovu predstave čine priče građana/ki, poziv za uključivanje u ovaj specifični pozorišni proces otvoren je za sve građane/ke Kotora, bez obzira na pol, godine, obrazovanje i glumačko iskustvo. Projekat počiva na ideji da stvaralaštvo igra važnu ulogu u podsticanju kritičkog mišljenja na osnovu koga se razvijaju kapaciteti građana/ki da se bave aktivizmom i osnažuju se za promjenu u aspektima društvenog okruženja koje im nije prihvatljivo. Shodno tome, namjera projekta, koji će pratiti i akcija zagovaranja za rješavanje gradskih problema koji će kroz proces eventualno biti identifikovani, jeste osnaživanje građana/ki, ali i samih kreativnih aktera - umjetnika, kroz uključivanje u umjetnički proces. Do sada su održane četiri radionice “Pozorišta o Kotoru”, na kojima je učestvovalo 45 građana/ki. Nakon dosadašnjih uvodnih radionica, na kojima je fokus bio na prepoznavanju problema i imaginativnom kreiranju željene slike grada, te na prepoznavanju prepreka od sadašnjeg do željenog Kotora, radionički proces biće nastavljen u januaru 2016., a prikazivanje pozorišne predstave koja će nastati kao rezultat ovog procesa planirano je za april 2016. godine.

 „Pozorište o Kotoru“ pokrenula je NVO Expeditio u saradnji sa Petrom Pejakovićem i  Kulturnim centrom “Nikola Đurković", a u sklopu EU projekta European Artizen Initiative, koji je finansiran kroz EU program Kreativna Evropa, kao i kroz projekat ACT4CITY, koji finansira BAC - Balkanski program za umjetnost i kulturu.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival