ZURNAL #1Procesni rad na predstavi "Pozorište o Kotoru" prati i “Žurnal pozorišta o Kotoru”, komunikacijski kanal projekta u vidu zidnog panoa, osmišljen sa ciljem da se javnost upozna sa procesom rada na predstavi, te pokrene na dijalog i participaciju. Žurnal ujedno služi i kao sredstvo za animaciju i edukaciju pozorišne publike i teži da građane/ke, potencijalne učesnike/ce i publiku intrigira, pokrene, uči, vodi, na nepertenciozan i nenametljiv, a intrigantan i efektan način. Prvo izdanje Žurnala, koji je osmislila i uredila teatrološkinja Maja Mrđenović, postavljeno je na gradskim bedemima Starog grada Kotora (u neposrednoj blizini ulaza u Kulturni centar “Nikola Đurković”), a tokom trajanja projekta planirano je još dva izdanja.
 
Žurnal možete preuzeti i u pdf formatu

---------------

Pozorište o Kotoru

Projekat nevladine organizacije Expeditio „Pozorište o Kotoru“  kroz procesni rad reditelja Petra Pejakovića sa stanovnicima/ama Kotora treba da iznjedri dokumentarnu pozorišnu predstavu sa fokusom na gradske posebnosti i probleme. Riječ je o skupno kreiranom pozorištu zajednice, koje promoviše ideju teatra kao sredstva istraživanja i kreativnog izražavanja svakog pojednica ili grupe u svrhe ličnog razvoja i društvenog angažmana.

Od početka oktobra 2015. održane su četiri pozorišne radionice, a s obzirom na to da osnovu predstave čine priče građana/ki, poziv za uključivanje u ovaj specifični pozorišni proces otvoren je za sve građane/ke Kotora, bez obzira na pol, godine, obrazovanje i glumačko iskustvo. Projekat počiva na ideji da stvaralaštvo igra važnu ulogu u podsticanju kritičkog mišljenja na osnovu koga se razvijaju kapaciteti građana/ki da se bave aktivizmom i osnažuju se za promjenu u aspektima društvenog okruženja koje im nije prihvatljivo. Shodno tome, namjera projekta, koji će pratiti i akcija zagovaranja za rješavanje gradskih problema koji će kroz proces eventualno biti identifikovani, jeste osnaživanje građana/ki, ali i samih kreativnih aktera - umjetnika, kroz uključivanje u umjetnički proces. Do sada su održane četiri radionice “Pozorišta o Kotoru”, na kojima je učestvovalo 45 građana/ki. Nakon dosadašnjih uvodnih radionica, na kojima je fokus bio na prepoznavanju problema i imaginativnom kreiranju željene slike grada, te na prepoznavanju prepreka od sadašnjeg do željenog Kotora, radionički proces biće nastavljen u januaru 2016., a prikazivanje pozorišne predstave koja će nastati kao rezultat ovog procesa planirano je za april 2016. godine.

 „Pozorište o Kotoru“ pokrenula je NVO Expeditio u saradnji sa Petrom Pejakovićem i  Kulturnim centrom “Nikola Đurković", a u sklopu EU projekta European Artizen Initiative, koji je finansiran kroz EU program Kreativna Evropa, kao i kroz projekat ACT4CITY, koji finansira BAC - Balkanski program za umjetnost i kulturu.

FaLang translation system by Faboba