zene i nasljedje naslovnaUmjetnička akcija "Istorija koje nema" predstavljena je u publikaciji "Žene i nasljeđe - ka osnivanju muzeja žena Crne Gore", izdatoj od strane NVO NOVA Centar za feminističku kulturu. Aktivnost "Istorija koje nema" EXPEDITIO je realizovao tokom 2015. kroz projekte: “ECLECTIS” koji je kofinansirala EU kroz Culture Programme 2007-2013, “PROSTORI RAZLIČITOSTI” koji je finansirala Ana Lindh Foundation i "Promocija održivog razvoja u javnim prostorima Boke", koji je finansirao Rockefeller Brothers Fund.

Publikacija "Žene i nasljeđe - Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore" objavljena je u okviru projekta "Inkluzija rodnih pristupa u upravljanje kulturnim nasljeđem u Crnoj Gori" koji je inicirala i realizovala NVO NOVA Centar za feminističku kulturu uz podršku UNESCO-a (Program participacije) i u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom kulture Crne Gore.

ll 1

ll 2

ll 5

U publikaciji su objavljeni tekstovi koji poboljšavaju razumijevanje misije i značaja ženskih muzeja u savremenom kulturno-političkom kontekstu i kulturne politike UNESCO-a, izvodi iz izlaganja i prezentacija učesnika/ca konferencije koja je održana na Cetinju, kao i zaključci konferencije, to jest Preporuke za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, koje su formirane na osnovu stavova učesnika/ca konferencije.

Na taj način ova publikacija treba da omogući dalje širenje uticaja Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, povećanje znanja o savremenoj ženskoj muzeologiji i zainteresovanosti za zaštitu i promociju ženskog kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore prije svega među stručnjacima/kinjama za nasljeđe i donosiocima odluka u sektoru kulture, ali i među svim drugim akterima kulture.

Više o aktivnosti "Istorija koje nema" možete pogledati ovdje.

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival