horizon 2020Predstavnica EXPEDITIO, Biljana Gligorić, učestvovala je na seminaru „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“ u organizaciji Privredne komore Crne Gore, održanom 26. januara 2015. godine.

Namjera organizatora je bila da se predstave konkretni oblici saradnje i pomoći koji će crnogorskim preduzećima, od kojih mali broj ima kapacitet da samostalno upravlja složenim procesom kandidovanja projekata, olakšati pristup sredstvima iz programa HORIZON 2020.

Predstavnica Privredne komore Dragana Šofranac je podsjetila da se ova asocijacija privrednika, kroz prethodne edukativne aktivnosti, bavila temama koje čine okosnicu Programa Horizon 2020 i prije nego što je on nastao kao odgovor na krizu konkurentnosti evropske ekonomije.

Program Horizon 2020, njegovu osnovnu strukturu i pravila učešća predstavila je Nataša Vujnović Sedlar sa Univerziteta u Novom Sadu, koja je Nacionalna kontakt osoba za evropske projekte u okviru Evropske mreže preduzetništva.

O Instrumentu za mala i srednja preduzeća za koji je EU ukupno izdvojila 2,8 milijardi eura za period 2014-2020. godine, govorila je Biljana Petrović iz Privredne komore Srbije, EEN, Nacionalna kontakt osoba za Mala i srednja preduzeća.

Na kraju, gošće iz Srbije predstavile su tehnike konkurisanja za Horizon 2020, potrebnu dokumentaciju, te dale korisne savjete crnogorskim preduzećima koja imaju mogućnost da apliciraju za sredstva po ovom Programu.

Seminar u Komori je organizovan u okviru sprovođenja NEXT IPA Adriatic projekta.

Više o seminaru na: http://www.privrednakomora.me/obrazovanje-projekti-aktuelnosti/podrska-msp-horizon-2020

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival