krajodrazi sajt 350 350U sklopu projekta Baština-pokretač razvoja, prije nekoliko dana izdate su brošura i mapa pod nazivom KRAJODRAZI. Mapa i brošura zamišljene su kao edukativno-promotivni materijal na temu pejzaža te kulturne i prirodne baštine područja Dubrovačko-neretvanske županije i Boke Kotorske. Materijal je namjenjen istitucijama,  građanima/kama i turistima. 

Osnovna tema projekta “Baština-pokretač razvoja” su prirodni i kulturni pejzaži koji ne uživaju zakonsku zaštitu, a izloženi su degradaciji i promjenama… Kako oni odražavaju ukupnost života na jednom prostoru, odlučeno je da se prezentuju pejzaži pojedinih regionalnih cjelina unutar širih prekograničnih regija Dubrovačko-neretvanske županije i Boke Kotorske.

Opisi u brošuri su u stvari citati književnika/ca, putopisaca, pjesnika/kinja koji su posjetili ovaj kraj ili žive u njemu. Na taj način valorizovani su i učinjeni dostupnima literarni tekstovi o pejzažu prekograničnog područja, kao nematerijalna baština. Biranim citatima, pridružene su fotografije i reprodukcije slika raznih autora/ki, koje su vezane za ovo područje.

Mapa je rađena kao doživljaj, a izrađena tehnikom digitalnog kolaža i prikazuje ukupnost svih vidova baštine.
Pejzaži se čitaocu i gledaocu prenose kao tuđi doživljaj, te se potstiču da kroz umjetničku impresiju primjete ono nevidljivo i dožive do sada nedoživljeno.

Više pročitajte na http://www.zzpudnz.hr/

FaLang translation system by Faboba