naslovna eclectis 350 350"Doprinos kulturnih i kreativnih aktera osnaživanju građana/ki" je publikacija nastala kao rezultat ECLECTIS - European Citizens’ Laboratories for Empowerment: CiTIes Shared, projekta Evropske kulturne saradnje, implementiranog tokom 2012-2014. Ovaj projekat je obuhvatio 11 evropskih i međunarodnih partnera iz 9 zemalja, koji su radili na uključivanju građana/ki u razvoju urbanog prostora, kao i dijeljenju zajedničkog interesa za razvoj kreativnih projekata inspirisanih umjetničkim i inkluzivnim pristupima. Jedan od partnera na projektu bio je i EXPEDITIO iz Kotora.

Publikacija se odnosi na:

• osnaživanje građana/ki u sprovođenju lokalnih promjena sa dugoročnim efektom;
• osnaživanje kreativnosti i prisvajanju urbanog prostora;
• jačanju evropske raznolikosti urbanog prostora;

Osnaživanje evropskih građana je vezano za promociju drugačijeg pristupa, u kojem građanin/ka nije korisnik/ca ili potrošač, već aktivni saradnik/ca u transformaciji njegove ili njene okoline. Ovo doprinosi stvaranju grada koji je u većoj mjeri demokratski, pravedan i održiv.

Ciljevi ove publikacije su:

• dijeljenje iskustava sa svim zainteresovanim stranama;
• jačanje uključivanja građana/ki i kreativnih aktera u donošenju odluka vezanih za grad;
• podržavanje njihove uloge u kreiranju politike, od lokalnog do evropskog nivoa;
• podnošenje pisanog materijala Evropskoj uniji, kako bi se doprinijelo propagiranju uloge kulturnih i kreativnih sektora u evropskim politikama.

Publikacija "Doprinos kulturnih i kreativnih aktera osnaživanju građana/ki" je namijenjena donosiocima odluka, profesionalcima u oblasti kulturnog i urbanog planiranja, kao i građanima/kama iz cijele Evrope i šire.

Da preuzmete publikaciju, kliknite na link: http://issuu.com/expeditiokotor/docs/eclectis-publication

  • English (UK)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival