Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na konferenciji „Primjena modernih tehnologija u svrhu monitoringa životne sredine”, Cetinje, 15. maj 2013.
Učešće na konferenciji „Energija. Razvoj. Demokracija.”, Zagreb, 13. maj 2013.
O ruralnom nasljeđu u dnevnim novinama "Dan", april 2013.
Učešće na Mediteranskom forumu Ana Lind Fondacije, Marsej, 4-7. april 2013.
Učešće na panel diskusiji: MAPSS - panel diskusija "Motivacijom do uspjeha", Podgorica - mart 2013.
Predavanje u okviru projekta: Javni dijalog o održivom korišćenju energije u jugoistočnoj Evropi, decembar 2012.
Utisci sa seminara "Living Laboratories: Rezilijentnost i održivost lokalnih zajednica", Venecija - novembar 2012.
Učešće na seminaru : "Dijalog između gradova" u Budvi, 5-7. novembar 2012
Gradovi za ravnopravnost: Učešće na konferenciji projekta „Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou“, Mostar - novembar 2012.
Učešće na okruglom stolu: "Aktivnosti na zaštiti i valorizaciji šume kostanja i brda Vrmac", Stoliv novembar 2012.
Učešće na radionici Dragon Dreaming, Brač (Hrvatska) - oktobar 2012.
Učešće na UNESCO programu za Jugoistočnu Evropu: Održivo upravljanje energijom na zaštićenim područjima kulturne i prirodne baštine, Dubrovnik - septembar/oktobar 2012.
Učešće u radionici: Participatorni pristup u prostornom planiranju, izradi strateških dokumenata i donošenju javnih politika, Tivat, 13. septembar 2012
Učešće u žiriju konkursa "Boka Artist Residence", Beograd - septembar 2012.
Učešće na treningu: Mladi aktivisti za održivu budućnost, Šolta (Hrvatska) - jul 2012.
Učešće na konferenciji: Uloga civilnog društva u promovisanju održivog transporta, Brisel - jun 2012.
Učešće na sastanku mreže Open Society Foundations i nevladinog sektora Crne Gore, Podgorica - jun 2012.
Posjeta studenata sa "Boku Univerziteta" iz Beča, Kotor - jun 2012.
Učešće na 10. godišnjem sastanku mreže SEE Heritage, Skoplje 08-10.juna 2012
Učešće na seminaru "Gradimo drvetom", Beograd - jun 2012.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival