Seminari,prezentacije i radionice

Obuka o implementaciji projekta i sekundarnim nabavkama - MED i SEE grantovi, Budva - decembar 2010.
Učešće na seminaru „Edukacija javnih funkcionera o sprječavanju sukoba interesa“, Kotor, 24. 11. 2010.
Učešće na Kursu o održivosti i akciji - Venecija i Sent Andrea, novembar 2010.
Posjeta sajmu SAIE, Bolonja (Italija) - oktobar 2010.
Prezentacija „Procjene kulturnog nasljeđa područja Prokletija“ Lokalnim Akcionim Grupama Crne Gore i Albanije, Andrijevica - septembar 2010.
Učešće na konferenciji "Let's not talk about architecture", Singapur - avgust 2010.
Učešće na kursu permakulture, Theth (Prokletije) - jul-avgust 2010
Učešće na konferenciji Prekogranična saradnja u Dinarskom luku, Čapljina, 29 jun-1 jul 2010
Prezentacija Expeditio u okviru projekta "Supernatural Eko Paviljon", Beograd - februar 2010.
Učešće: Iskustva i prakse pri implementaciji novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Bar - decembar 2009.
Učešće na konferenciji: Učešće mladih - izazovi i mogućnosti, Kotor - novembar 2009.
Učešće na sastanku o saradnji Vlade Crne Gore i NVO-a, Pržno - novembar 2009.
Učešće na radionici o implementaciji Evropske konvencije o predjelima, Podgorica - novembar 2009.
Učešće na Kursu o lokalnoj održivosti i akciji II, Venecija-Italija, septembar-oktobar 2009.
Seminari i radionice
Stručno putovanje: Ekološke drvene kuće u Štajerskoj, jul 2009
Sastanak NVO iz regiona koje se bave arhitekturom i planiranjem prostora, Kotor, jul 2009.
Radionica/Jačanje kulturne saradnje Balkan-EU, Avinjon, jul 2009.
Učešće na Landscape stawerdship exchange u Rumuniji, jun-jul 2009.
Učešće na okruglom stolu: "Energetska efikanost u lokalnim zajednicama", Tivat, april 2009

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival