Seminari,prezentacije i radionice

Prezentacija u okviru Ljetne škole arhitekture, Bač, 22. avgust 2011.
Učešće na treningu “Mladi aktivisti za održivu budućnost”, Solarna akademija, Šolta - jul 2011.
Ljetnja škola mreže Balkan Express, Cres, Hrvatska - jul 2011.
Učešće na III radionici - Obrazovanje za održivi razvoj, Zlatibor - jun/jul 2011.
Sastanak SEE Heritage Mreže u Tirani, Albanija - Jul 2011.
PUTUJUĆE DEBATE PO ZAPADNOM BALKANU Nove kulture prostornog planiranja, Podgorica - jul 2011.
Predstavnica Expeditio na 4. Međunarodnom kursu o konzervaciji Moderne arhitekture u Finskoj, Helsinki - maj 2011.
UAAM Arhitektonska Konferencija 2011, maj 2011.
Postdiplomci sa Univerziteta Pensilvanija u posjeti, Kotor - maj 2011.
Održan okrugli sto: održiva arhitektura - od luksuza do nužnosti, Podgorica - maj 2011.
Radionica u okviru procesa izrade Prijedloga Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora, Kotor - maj 2011.
Predavanje u Djirokastri: Rodni aspekt promišljanja tradicije i planiranja prostora, Albanija - maj 2011.
Učešće u regionalnom projektu "Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu", april 2011.
Upravljanje energijom u kulturnom nasljeđu, međunarodna konferencija u Dubrovniku, april 2011.
Studijska posjeta Briselu: Doprinos civilnog društva zaštiti kulturnog nasljeđa, mart/april 2011.
Učešće na konferenciji Pouke modrenizacija u Skoplju, april 2011.
Učešće u radionici: Making places for the art, Istanbul - mart 2011.
Prezentacija u okviru simpozijuma MITTELMEERLAND u Dubrovniku, februar 2011.
Članstvo u organizaciji CIVILSCAPE i učešće na generalnoj skupštini u Antverpenu, decembar 2010.
Okrugli sto za predstavnike/ce nevladinih organizacija i lokalne samouprave u Kotoru, decembar 2010.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival