Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na trećem svjetskom samitu o održivom razvoju: Rio+20, Brazil - jun 2012.
Učešće na konferenciji „Ekonomija Crne Gore - Put do privrednog rasta“, Podgorica - maj 2012.
Prezentacija o procesu izrade Preliminarne tehničke procjene (PTA) u okviru sastanaka projekt koordinatora Ljubljana procesa II, Bar - maj 2012.
Učešće na konferenciji o beskućništvu, Beograd - maj 2012.
Učešće na simpozijumu: Shaping Cities - European Organizations Operating in City Space, Prag - 22/23. maj 2012.
CORNERS Balkanska Xpedicija na Cetinju 23. aprila 2012.
Učešće na simpozijumu "NOVA URBANOST: Planiranje i razvoj gradova u vremenu izazova", Beograd - april 2012.
Najava predavanja: Kampus kao grad u malom - Projektovanje univerzitetskog naselja, Novi Sad - april 2012.
Učešće u radu Nacionalne konferencije za mlade, Budva - mart 2012.
Učešće na treningu „Upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije“, mart 2012.
23. Sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
Drugi okrugli sto u okviru projekta "Cetinjski krug kulture", Cetinje - decembar 2011.
Javni dijalog o održivom korišćenju energije, Podgorica - decembar 2011.
Urbane memorije - Sastanak organizacija iz regiona na inicijativu Art radionice Lazareti, Dubrovnik - novembar 2011.
Učešće na sastanku u vezi IV poziva za SEE projekte, Podgorica - novembar 2011.
Učešće na radionici Balkan Incentive Fund for Culture, Podgorica - novembar 2011.
„Energija-Razvoj-Demokratija: Oblikovanje nove energetske budućnosti u Jugoistočnoj Europi“, Beograd, oktobar 2011.
Učešće na okruglom stolu: „Lokalna uprava i NVO saradnja, potencijali, mogućnosti i potrebe“, Kotor - oktobar 2011.
Prezentacija u okviru SEENET Ljetne škole u Skadru, 11. oktobar 2011.
Učešće na konferenciji SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU / KREIRANJE BUDUĆNOSTI u Sarajevu, septembar/oktobar 2011.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival