Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na Međunarodnoj konferenciji o opservatorijama za pejzaž, Amersfort, 9-10. februar 2017.
Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila
Predstavljanje Expeditio na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani
Učešće na naučnom simpozijumu o paštrovskom manastiru Gradište, 5. novembar 2016.
Učešće na međunarodnom kursu o Procjeni uticaja na baštinu (Heritage Impact Assessment - HIA)
Održana radionica “Tradicionalne tehnike suvozidne gradnje”
Učešće na treningu o samoniklom jestivom bilju na Orjenu, 7-9. 10. 2016.
Knjiga sažetaka i prezentacije sa međunarodne konferencije ODRŽIVI RAZVOJ PLANINSKIH OBLASTI - Iskustva, izazovi i perspektive
Učešće na Radionici za žene u biznisu - Going digital, Podgorica 27.-28.09.2016.
Učešće na Forumu Urbanitis, Peking, Kina, 27-29. 09. 2016.
Međunarodna konferencija u okviru projekta KATUN, Žabljak, 14-16. 09. 2016.
Komentari učesnika/ca radionice “Vještine komunikacije”
Prijavite se za učešće na radionici „Vještine komunikacije“, subota 23. jul 2016.
Izvještaj sa treninga “Socijalnim marketingom do promjene”, projekat StroNGO
Izvještaj sa treninga “Volonterizam u Boki”, projekat StroNGO
Učešće na sastanku povodom izrade Državne studije lokacije "SEKTOR 16" Kotor
Učešće na događaju povodom posjete Princa Čarlsa i Kamile Crnoj Gori
Učešće na panel diskusiji u okviru projekta "Otkrivanje i podržavanje multikulturalnog nasljeđa Anatolije", 22.02.2016.
Prezentacija projekta "Baština - pokretač razvoja" na Programskoj konferenciji IPA CG-HR, Podgorica 11.01.2016.
Prezentacija organizacije EXPEDITIO u okviru projekta "(O)živjeti baštinu", Dubrovnik 11.12.2015.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

  • English (UK)

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival