kulturne-prakse-u-BOKI-naslovna

Istraživanje „Kulturne prakse u Boki Kotorskoj“ realizovano je kao dio procesa izrade nacrta lokalnih Programa razvoja kulture tri opštine u Boki Kotorskoj: Kotora, Tivta i Herceg Novog. Proces je inicirala nevladina organizacija Expeditio - Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, u okviru projekta „Sostenuto“.

Cilj projekta „Sostenuto – kultura kao faktor ekonomske i socijalne inovacije”, na čijoj je realizaciji Expeditio radio sa partnerskim organizacijama iz regiona Mediterana (Francuska, Italija, Slovenija i Španija), bio je jačanje konkurentnosti i kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora u MED regiji za ekonomske i socijalne inovacije, kroz transformaciju ovog sektora ka novim modelima. Projekat je realizovan u periodu od jula 2009. do februara 2012. godine.

U sklopu „Sostenuto” projekta u Crnoj Gori, Expeditio se bavio temom strateškog razvoja kulture u Boki Kotorskoj. Jedan dio ovog zaliva je na UNESCO-voj listi kulturne i prirodne baštine, što ilustruje kakvim kulturnim resursima raspolaže ovo područje. Međutim, uočava se takođe da kulturni potencijali Boke nisu do sada bili u dovoljnoj mjeri prepoznati i iskorišteni za socijalni i ekonomski razvoj područja.

Expeditio je kroz “Sostenuto”, u saradnji sa nadležnim službama Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, razvio ulazna istraživanja i nacrte  lokalnih „Programa razvoja kulture 2012-16”. Proces izrade ovih strateških dokumenata je bio visoko participativan i podrazumijevao uključivanje kulturnih aktera javne i nezavisne scene, ali i građana/ki koji participiraju u kulturnim aktivnostima. Tokom projekta obavljen je i detaljan proces kulturnog mapiranja regiona, urađena je baza podataka kulturnih aktera, kao i analiza nezavisne kulturne scene. Realizovano je i mapiranje javnih prostora koji imaju potencijal za različite kulturne aktivnosti. Jedan od važnih segmenata u okviru kulturnog mapiranja bilo je i anketno istraživanje kulturnih potreba, kulturnih navika, ukusa, znanja o kulturi i posjedovanja kulturnih dobara građana i građanki koji žive u regionu Boke, a publikacija koju držite u rukama sadrži rezultate tog istraživanja.

Kulturne prakse u Boki Kotorskoj

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

  • English (UK)

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival