Publikacija-EKOPLANPublikacija "Programski zadaci koji vode ka održivom prostornom razvoju" namjenjena je službama za prostorno planiranje na lokalnom i državnom nivou u Crnoj Gori. Želja autora/ki bila je da kreiraju priručnik koji će poslužiti kao skup ideja, sugestija, tema i preporuka, te je publikacija zamišljena više kao inspiracija, nego kao gotova forma.  Vjerujemo da će ugrađivanje predloženih smjernica u programske zadatke doprinijeti većem kvalitetu planskih dokumenata koji se donose i sprovode u Crnoj Gori. Ukoliko ova publikacija doprinese da se budući programski zadaci unaprijede i da se podstaknu nadležni organi na odgovorniji i stručniji pristup planiranju prostora, ona će ispuniti svoju svrhu.

Publikacija je dio projekta “EKOplan” koji je partnerski realizovan od strane NVO Green Home iz Podgorice i Expeditio iz Kotora. Donator projekta je Fondacija Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora.

Publikaciju možete preuzeti na sajtu ISSUU: http://issuu.com/expeditiokotor/docs/programski-zadaci-koji-vode-ka-odr_

FaLang translation system by Faboba