logo_obraz_odrz_razvojTokom prethodne nedelje, predstavnica naše organizacije, Biljana Gligorić, prisustvovala je aktivnostima u okviru Programa Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu. Ona je izabrana da bude dio tima menotora i mentorki koji će tokom godine raditi sa 25 škola u regionu drinskog sliva sa ciljem da kreiraju školske razvojne planove sa akcentom na obrazovanje za održivi razvoj. Više o projektu možete pročitati u nastavku:

"Program Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu" je počeo da se implementira od Aprila 2009 godine. Ima za cilj pomoć školama i zajednicama kako bi zajednički radile na održivom razvoju Finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske, i ukupne je vrednsti 3,807 miliona EUR

Sveukuopni cilj programa je  da ESD (Education for Sustainable Development) kao sastavni deo osnovnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i efikasno pozicioniranje škola u njihovim zajednicama, da bi se na maksimum doveli potencijali za postizanje održivog razvoja. Svrha programa je poboljšanje prakse za održivi razvoj u školama i zajednicama u oblasti sliva reke Drine  (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i šira zona Zapadnog Balkana).

Kao prioriteti za ovaj program identifikovane su sledeće oblasti:

  • Obrazovanje nastavnika (Obuka o suštini ESD-a pre zapošljavanja i tokom radnog odnosa);
  • Izrada nastavnog plana i programa uključuje vannastavne aktivnosti i izradu obrazovnih materijala.
  • Kampanje za podizanje svesti javnosti o obrazovanju vezanom za životnu sredinu/održivost;
  • Program politike razvoja usvojen od strane Vlade Finske  dana 18.oktobra 2007. godine posebno ističe ekonomsku, ekološku i društvenu održivost izjavljujući pri tome da je “dobro obrazovanje kamen temeljac održivog razvoja”. Finska takođe ističe procese sprečavanja kriza i podršku mirovnim procesima kao važan element unapređenja društveno održivog razvoja. Takođe, unapređenje položaja žena, unapređenje prava lako marginalizovanih grupa ljudi, HIV/sida i pitanja očuvanja životne sredine uzimaju se u obzir na svim nivoima politike razvoja.
  • Obrazovanje za održivi razvoj definicija: Održivo obrazovanje za životnu sredinu je kontinualni proces obrazovanja, obuke i ličnog usavršavanja, koji teži formiranju sistema naučnih i praktičnih znanja, sposobnosti, vrednosti, ponašanja i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, održivog korišćenja i eksploatacije životne sredine, kao i obrazovanja (UNEP Održivo obrazovanje o životnoj sredini u Kirgiskoj Republici). Obrazovanje za održivi razvoj je vizija obrazovanja koje teži da omogući ljudima da preuzmu odgovornost za stvaranje održive budućnosti (UNESCO 2005).

Poboljšanje umreženosti, kooperacija i saradnja u  cilju razmene iskustava, kao i da bi se identifikovale dobre prakse i pristupi  kod obrazovanja vezanog za životnu sredinu/održivost;.

U ovom programu geografsko područje obuhvaćeno intervencijom usredsređeno je na prirodne resurse i niz problema zaštite životne sredine koji su zajednički za izvestan broj potencijalnih opština i škola koji se u njima nalaze. Predloženo geografsko područje koje je predmet ovog projekta je sliv reke Drine koji je linijski ograničen rekom Drinom i koga dele zemlje partneri u projektu Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Ovaj projekat će sarađivati sa 25 škola i opština (10 u Bosni i Hercegovini: 5 u Federaciji BiH i 5 u Republici Srpskoj, 10 u Srbiji i 5 u Crnoj Gori) izabranih putem transparentnog procesa u slivu reke Drine. Po jedna ciljna škola po opštini-partneru će biti uključena u projekat kao primarni korisnici projekta. Ostale škole u zemljama partnerima i Zapadnom Balkanu će imati koristi putem širenja informacija i regionalnih aktivnosti"

više o projektu na www.drinanet.org

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival