logo_obraz_odrz_razvoj

During the previous week, a representative of our ogranization, Biljana Gligorić, attended the activities within the Program Education for Sustainable Development in the Western Balcans. She was chosen to be a part of the team of mentors who will work during the year with 25 schools in the region of Drina basin with the aim of creating school development plans focused on education for sustainable development


"Program Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu" je počeo da se implementira od Aprila 2009 godine. Ima za cilj pomoć školama i zajednicama kako bi zajednički radile na održivom razvoju Finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske, i ukupne je vrednsti 3,807 miliona EUR

Sveukuopni cilj programa je  da ESD (Education for Sustainable Development) kao sastavni deo osnovnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i efikasno pozicioniranje škola u njihovim zajednicama, da bi se na maksimum doveli potencijali za postizanje održivog razvoja. Svrha programa je poboljšanje prakse za održivi razvoj u školama i zajednicama u oblasti sliva reke Drine  (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i šira zona Zapadnog Balkana).

Kao prioriteti za ovaj program identifikovane su sledeće oblasti:

  • Obrazovanje nastavnika (Obuka o suštini ESD-a pre zapošljavanja i tokom radnog odnosa);
  • Izrada nastavnog plana i programa uključuje vannastavne aktivnosti i izradu obrazovnih materijala.
  • Kampanje za podizanje svesti javnosti o obrazovanju vezanom za životnu sredinu/održivost;
  • Program politike razvoja usvojen od strane Vlade Finske  dana 18.oktobra 2007. godine posebno ističe ekonomsku, ekološku i društvenu održivost izjavljujući pri tome da je “dobro obrazovanje kamen temeljac održivog razvoja”. Finska takođe ističe procese sprečavanja kriza i podršku mirovnim procesima kao važan element unapređenja društveno održivog razvoja. Takođe, unapređenje položaja žena, unapređenje prava lako marginalizovanih grupa ljudi, HIV/sida i pitanja očuvanja životne sredine uzimaju se u obzir na svim nivoima politike razvoja.
  • Obrazovanje za održivi razvoj definicija: Održivo obrazovanje za životnu sredinu je kontinualni proces obrazovanja, obuke i ličnog usavršavanja, koji teži formiranju sistema naučnih i praktičnih znanja, sposobnosti, vrednosti, ponašanja i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, održivog korišćenja i eksploatacije životne sredine, kao i obrazovanja (UNEP Održivo obrazovanje o životnoj sredini u Kirgiskoj Republici). Obrazovanje za održivi razvoj je vizija obrazovanja koje teži da omogući ljudima da preuzmu odgovornost za stvaranje održive budućnosti (UNESCO 2005).

Poboljšanje umreženosti, kooperacija i saradnja u  cilju razmene iskustava, kao i da bi se identifikovale dobre prakse i pristupi  kod obrazovanja vezanog za životnu sredinu/održivost;.

U ovom programu geografsko područje obuhvaćeno intervencijom usredsređeno je na prirodne resurse i niz problema zaštite životne sredine koji su zajednički za izvestan broj potencijalnih opština i škola koji se u njima nalaze. Predloženo geografsko područje koje je predmet ovog projekta je sliv reke Drine koji je linijski ograničen rekom Drinom i koga dele zemlje partneri u projektu Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Ovaj projekat će sarađivati sa 25 škola i opština (10 u Bosni i Hercegovini: 5 u Federaciji BiH i 5 u Republici Srpskoj, 10 u Srbiji i 5 u Crnoj Gori) izabranih putem transparentnog procesa u slivu reke Drine. Po jedna ciljna škola po opštini-partneru će biti uključena u projekat kao primarni korisnici projekta. Ostale škole u zemljama partnerima i Zapadnom Balkanu će imati koristi putem širenja informacija i regionalnih aktivnosti"


More about the project at www.drinanet.org

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

No events

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival