komentariU prilogu možete pogledati komentare Expeditio na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016 koje je naša organizacija dostavila Ministarstvu kulture Crne Gore. U pripremi komentara pomogla nam je partnerska organizacija Relais Culture Europe (Francuska) sa kojom saradjujemo na projektu Sostenuto.

Nacrt  Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016 možete naći na sajtu Ministarstva kulture: http://www.ministarstvokulture.gov.me/vijesti/98014/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Nacionalnog-programa-razvoja-kulture.html

Komentari na Nacrt nacionalnog programa razvoja kulture (pdf)

---------------------------------------

April 2011.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da su neke od značajnijih primjedbi koje je naša organizacija uputila Ministarstvu kulture u vidu Komentara na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture uvrštene u finalni dokument koji možete preuzeti ovdje. Ovo se naročito odnosi na tretiranje tema Kultura mladih i Nezavisna kulturna scena. Ove teme uvrštene i kao obavezujuće u Opštinskim programima za razvoj kulture.

Smatramo veoma pohvalnom činjenicu da je tim zadužen za donošenje Nacionalnog programa kulture 2011-15. uvažio naše primjedbe i sugestije koji su proistekli iz aktivnosti realizovanih u okviru projekta Sostenuto - Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj - istraživanje (pdf) i Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Crnoj Gori

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival