konvencije i preporukePublikacija „Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasljeđa” sadrži sedam ključnih dokumenata Evropske unije u oblasti kulturnog nasljeđa:
- Konvencija o zaštiti arhitektonskog nasljeđa Evrope, Granada 1985.
- Evropska konvencija o predjelu, Firenca 2000.

- Dokumenti sa Četvrte evropske konferencija ministara odgovornih za kulturno nasljeđe, Helsinki 1996:
Helsinška deklaracija o političkoj dimenziji očuvanja kulturnog nasljeđa u Evropi;
Rezolucija o kulturnom nasljeđu kao faktoru izgradnje Evrope;
Rezolucija o kulturnom nasljeđu kao faktoru održivog razvoja
- dokumenti sa Pete evropske konferencija ministara odgovornih za kulturno nasljeđe,Portorož 2001: Rezolucija o ulozi kulturnog nasljeđa i
izazovima globalizacije;
Deklaracija o ulozi nevladinih organizacija u oblasti kulturnog nasljeđa
- Preporuka br. R (91) 13 o zaštiti arhitektonskog nasljeđa 20. vijeka, Komiteta ministara Savjeta Evrope 1991.
- Preporuka REC (2003) 1 o promisanju turizma radi unapređivanja kulturnog nasljeđa kao faktora održivog razvoja, Komiteta ministara Savjeta Evrope 2003.
- Euro-mediteranska povelja o integrativnoj valorizaciji kulturnog nasljeđa, Rim
2002.

Pubikaciju možete preuzeti na http://issuu.com/expeditiokotor , http://issuu.com/expeditiokotor/docs/evropske-konvencije-i-preporuke-u-o

FaLang translation system by Faboba