WHS Kotor 01Expeditio je u julu 2019. godine započeo sprovođenje projekta "UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora". Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Cilj projekta je povećanje nivoa edukovananosti i informisanosti građana/ki i turista o obuhvatu, vrijednostima i značaju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora kao područja Svjetske baštine, i biće realizoavn tokom 10 mjeseci. Više o projektu možete pročitati u nastavku.

 
O projektu UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora
 

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (Područje Kotora) upisano je na UNESCO-vu Listu Svjetske baštine 1979. godine, zbog izuzetne univerzalne vrijednosti koju posjeduje, a koja se ogleda u vrijednosti njegovog kulturnog pejzaža. Područje Kotora se već više od 15 godina nalazi pod velikim pritiskom prekomjerne urbanizacije koja u sadašnjem trenutku može ozbiljno ugroziti njegovu izuzetnu univerzalnu vrijednost. Jedan od razloga zabrinjavajućeg stanja Područja Kotora i degradacije njegovih vrijednosti je činjenica da generalno u javnosti, a ni među donosiocima odluka, ne postoji svijest o tome što podrazumijeva Područje Kotora, što sve obuhvata i koje su to izuzetne univerzalne vrijednosti zbog kojih se ono nalazi na Listi Svjetske baštine. Na žalost veći dio stanovnika misli da je na UNESCO-voj Listi samo Kotor, i ne postoji svijest o tome da je cijeli kulturni pejzaž, koji obuhvata Kotorsko-Risanski dio zaliva, područje Svjetske baštine. Takođe, ne postoji ni svijest o značaju i prednostima pripadanja UNESCO-voj Listi Svjetske baštine, i najčešće se status zaštite doživljava kao kočnica „razvoja“ i urbanizacije.

Područje Kotora se nalazi na Listi Svjetske baštine već pune četiri decenije, i njegove pojedinačne i ukupne vrijednosti se istražuju, obrađuju i prezentuju na stručnom nivou, međutim, na žalost još uvjek nema adekvatnog, javnosti dostupnog, promotivnog i edukativnog materijala o Području kao cjelini i njegovim vrijednostima.

Projekat „UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora“ prije svega ima za cilj doprinos očuvanju statusa Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-voj Listi svjetske baštine kroz prezentaciju i popularizaciju područja i podizanje nivoa svijesti građana/ki i turista o njegovim vrijednostima i značaju. Specifični cilj projekta je povećanje nivoa edukovananosti i informisanosti građana/ki i turista o obuhvatu, vrijednostima i značaju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora kao područja Svjetske baštine.

Ciljne grupe projekta „UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora“ su: građjani/ke koji žive na teritoriji Svjetske baštine Područja Kotora kao i turisti/nje koji posjećuju grad Kotor i okolinu.

Metode koje će se koristiti da bi se ostvarili projektni ciljevi podijeljena su u u okviru dvije glavne cjeline:
- priprema i distribucija informativnog i promotivnog materijala o Prirodno i kulturno-istorijskom području Kotora kao području Svjetske baštine, i
- sprovođnje edukativne kampanje o vrijednostima Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

Kroz projekat će biti pripremljena publikacija i mapa o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora na kojima će biti date sve ključne informacije o Području i njegovim vrijednostima, kao i o značaju statusa Svjetske baštine. Sav informativni i promotivni materijal koji će biti pripremljen kroz projekat biće zasnovan na stručnim podlogama, ali predstavljen na savremeni i inovativan način, tako da bude lako razumljiv i zanimljiv za širu javnost.

Na početku edukativne kampanje biće sprovedeno online istraživanje o nivou informisanosti i edukovanosti stanovništva i turista o Svjetskoj baštini i Području Kotora. Poseban fokus kampanje će biti na web sajtu Područja Kotora koji će biti pripremljen i na korištenju društvenih mreža (facebook i instagram) na kojima će se promovisati i edukovati građane/ke o vrijednostima Područja Kotora kao području Svjetske baštine. Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj prezentaciji u Kotoru.Očekujemo da će aktivnosti projekta UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI imati dugoročne koristi za građjane/ke koji žive na teritoriji Svjetske baštine Područja Kotora. Kroz projekat će se dobiti kvalitetan, stručno utemeljen i savremeno interpretiran, informativni i promotivni materijal o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora kao području Svjetske baštine. Takođe, u samom nazivu projekta stoji ubjeđenje da stepen poznavanja vrijednosti koje nas okružuju, povećava šansu da ćemo osjećati ponos i pripadnost tom prostoru, što će dugoročno stvoriti motivaciju da ga čuvamo i brinemo o njemu. Jačanjem svijesti i povećanjem edukovanosti stanovnika/ca, vjerujemo da će biti moguće kreirati kritičko mišljenje o važnosti da se vrijednosti zaštićenog područja u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju.

Trajanje projekta je 10 mjeseci.

-----------------

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

logotipi za sajt resize 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival