EXPEDITIO – Centar za održivi prostorni razvoj je nevladina organizacija koja je društveno angažovana u oblasti arhitekture i održivog prostornog planiranja još od 1997.

EXPEDITIO je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 1997. godine od strane šest studenata arhitekture. Registrovana je 2000. godine kod Ministarstva pravde Republike Crne Gore, pod brojem 868.

Vizija EXPEDITIO: Kvalitetan prostor za ljepši život.

Misija EXPEDITIO je podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i na području Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz projekte koje podstiču ukupni razvoj civilnog društva.

Glavne AKTIVNOSTI koje EXPEDITIO sprovodi obuhvataju interdisciplinarni angažman u vezi sa održivošću gradova, kao što su: realizacija studija i istraživanja, organizovanje događaja (radionice, diskusije, predavanja, seminari, izložbe...), aktivnosti javnog zastupanja, kampanje, objavljivanje publikacija, aktivnosti u javnim prostorima itd.

STRUKTURA EXPEDITIO sastoji od: Skupštine, Upravnog odbora, Izvršnog odbora, članova/ca i volontera/ki. EXPEDITIO ima 5 stalno zaposlenih i veliki broj povremenih saradnika. Sjedište EXPEDITIO je kancelarija u Kotoru (Crna Gora), a takođe ima predstavništvo i u Beogradu (Srbija).

EXPEDITIO djelatnosti:

 • Kulturna baština / kulturni pedio-pejzaž
 • Održiva (zelena, energetski efikasna) arhitektura
 • Prostorno planiranje
 • Razvoj civilnog sektora / Javno zastupanje

AKTIVNOSTI

EXPEDITIO je sproveo više od 100 projekata i aktivnosti koje se bave raznim pitanjima održivog prostornog razvoja, kao što su: planiranje ruralnih i gradskih područja i upravljanje, kulturna baština i predio/pejzaž, održivi gradovi, javni prostori, zelena / energetski efikasna arhitektura itd.

IZ STATUTA EXPEDITIO

U cilju ostvarivanja Vizije i Misije, EXPEDITIO obavlja sljedeće aktivnosti u oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite kulturnog nasljeđa, vizuelnih umjetnosti, kulture, dizajna i javnog zastupanja i sl.:

 • Promoviše princip održivog razvoja i savremenih tendencija u oblasti arhitekture,urbanizma i prostornog planiranja;
 • Promoviše vrijednosti i značaj, kao i ukazuje na probleme, stvorenog i prirodnog okruženja i graditeljskog nasljeđa;
 • Identifikuje probleme, promoviše i učestvuje u pronalaženju rješenja devastiranih i ugroženih lokaliteta konkretnim projektima (istraživanja, studije, radionice...);
 • Promoviše ekološke principe u graditeljstvu (ekološka kuća, eko-turizam,...);
 • Organizuje naučne, stručne i istraživačke projekte iz oblasti u okviru svojih djelatnosti;
 • Publikuje štampani i elektronski materijal u oblastima svoje djelatnosti;
 • Ostvaruje saradnju sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama, iz javnog, privrednog i neprofitnog/NVO sektora u Crnoj Gori i inostranstvu koje se bave srodnim djelatnostima;
 • Povezuje državni, privredni i NVO sektor kao i građane/ke radi bolje međusobne saradnje;
 • Unapređuje rad nevladinog sektora, pomaže u razvoju i povećanju kapaciteta nevladinih organizacija u regionu Boke Kotorske;
 • Organizuje treninge za sticanje vještina i znanja iz oblasti organizacionog razvoja, sprovođenja efikasnih kampanja javnog zastupanja, međusektorske saradnje kao i u drugim oblastima od interesa za održiv i uspješan rad pripadnika vladinog, nevladinog i privrednog sektora;
 • Pružanje konsultantskih usluga predstavnicima/cama nevladinih organizacija, državnih organa i institucija i privrednih subjekata; (...)
 • Pružanje pomoći i savjeta nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim licima za pripremu, implementaciju i evaluaciju programa, projekata i inicijativa u skladu sa zahtjevima domaćih i stranih donatora; (...)

PROCESI DONOŠENJA ODLUKA

EXPEDITIO je bio uključen u raznim participativnim procesima planiranja i donošenja odluka i imao je predstavnicu u Nacionalnom savjetu za održivi razvoj Crne Gore.

MREŽE

EXPEDITIO je aktivni član nekoliko regionalnih i EU mreža, kao što su: Civil Scape, Balkan Express Network, EUROPA NOSTRA i SEE Heritage Network (Mreža za nasljeđe jugoistočne Evrope).

Za svoje aktivnosti u području održivog prostornog razvoja, EXPEDITIO je više puta nagrađivan na nacionalnom i regionalnom nivou.

Struktura EXPEDITIO

EXPEDITIO tim

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival