ZURNAL #1ctivities within process of implementing "Theatre Play about Kotor" include "Theatre Play about Kotor Journal", the communication channel of the project in the form of wall panel, designed to introduce the public to the process of making the play, start a dialogue and initiate participation. Journal also serves as a mean of entertainment and education of the theater audience and tends to intrigue citizens, potential participants and audience as well as teach and guide, in the unpretentious and unobtrusive, and at the same time intriguing and effective way. The first edition of the Journal, which is created and edited by the theatre theorist Maja Mrdjenović, has been placed on the ramparts of the Old City of Kotor (near the entrance to the Cultural Centre "Nikola Djurkovic"), and during the project implementation are planned two more editions.
 
Here you can download Journal in pdf format

---------------

Pozorište o Kotoru

Projekat nevladine organizacije Expeditio „Pozorište o Kotoru“  kroz procesni rad reditelja Petra Pejakovića sa stanovnicima/ama Kotora treba da iznjedri dokumentarnu pozorišnu predstavu sa fokusom na gradske posebnosti i probleme. Riječ je o skupno kreiranom pozorištu zajednice, koje promoviše ideju teatra kao sredstva istraživanja i kreativnog izražavanja svakog pojednica ili grupe u svrhe ličnog razvoja i društvenog angažmana.

Od početka oktobra 2015. održane su četiri pozorišne radionice, a s obzirom na to da osnovu predstave čine priče građana/ki, poziv za uključivanje u ovaj specifični pozorišni proces otvoren je za sve građane/ke Kotora, bez obzira na pol, godine, obrazovanje i glumačko iskustvo. Projekat počiva na ideji da stvaralaštvo igra važnu ulogu u podsticanju kritičkog mišljenja na osnovu koga se razvijaju kapaciteti građana/ki da se bave aktivizmom i osnažuju se za promjenu u aspektima društvenog okruženja koje im nije prihvatljivo. Shodno tome, namjera projekta, koji će pratiti i akcija zagovaranja za rješavanje gradskih problema koji će kroz proces eventualno biti identifikovani, jeste osnaživanje građana/ki, ali i samih kreativnih aktera - umjetnika, kroz uključivanje u umjetnički proces. Do sada su održane četiri radionice “Pozorišta o Kotoru”, na kojima je učestvovalo 45 građana/ki. Nakon dosadašnjih uvodnih radionica, na kojima je fokus bio na prepoznavanju problema i imaginativnom kreiranju željene slike grada, te na prepoznavanju prepreka od sadašnjeg do željenog Kotora, radionički proces biće nastavljen u januaru 2016., a prikazivanje pozorišne predstave koja će nastati kao rezultat ovog procesa planirano je za april 2016. godine.

 „Pozorište o Kotoru“ pokrenula je NVO Expeditio u saradnji sa Petrom Pejakovićem i  Kulturnim centrom “Nikola Đurković", a u sklopu EU projekta European Artizen Initiative, koji je finansiran kroz EU program Kreativna Evropa, kao i kroz projekat ACT4CITY, koji finansira BAC - Balkanski program za umjetnost i kulturu.

FaLang translation system by Faboba