zahtjevOn 15 March 2016, Expeditio submitted an appeal to the Ministry of Culture requesting that the new Programme for the Development of Culture 2016 – 2020 should include the amendment of Article 71 of the Law on Culture that would enable non-governmental organizations to participate in calls for proposals announced by the Ministry of Culture of Montenegro. The appeal was signed by 122 stakeholders, mainly NGOs, several informal associations and individuals and one political party. Copied below is a full text of the appeal with a list of its signatories.

The APPEAL has been supported at the regional level by a team and members of the Managing Board of KOOPERATIVA - Regional Platform for Culture for the area of former Yugoslavia.

------------------------------------------------

N/R G-din Pavle Goranović, Ministar kulture
Ministarstvo kulture
Njegoševa bb
81250 Cetinje

ZAHTJEV da se u Program razvoja kulture 2016 – 2020. uvrsti mjera izmjene čl. 71 Zakona o kulturi kojim će se nevladinim organizacijama omogućiti učešće na konkursima koje raspisuje Ministarstvo kulture Crne Gore

Poštovani G-dine Goranović,

od usvajanja Zakona o kulturi, nevladine organizacije iz Crne Gore uskraćene su za mogućnost korišćenja javnih sredstava koja se dodjeljuju na godišnjem konkursu Ministarstva kulture. Ovakvim tretmanom dodatno je oslabljena, ionako slabo razvijena, nezavisna kulturna scena, odnosno kulturni akteri koji djeluju van institucija sistema.   

Podsjećamo da je pitanje prava učešća na konkursu koji raspisuje Ministarstvo kulture definisano članom  71 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) koji kaže:

Pravo učešća na konkursu

Član 71

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, osim nevladinih organizacija i javnih ustanova i drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu. 

 

Projekti aktera nezavisne scene trenutno mogu biti finansirani kroz budžete opština, sredstvima planiranim za kulturu ili kroz konkurs za Raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Dosadašnja praksa pokazuje da su budžeti opština za podršku NVO sektoru (generalno) veoma mali, a kada se i dodjeljuju za projekte kulture, onda je to uglavnom za afirmaciju tradicije i kulturne baštine, dok savremene kulturne prakse ostaju po strani. Kada govorimo o Raspodjeli prihoda od igara na sreću, budžet ovog konkursa za oblast Kultura i tehnička kultura, iznosi svega 10% od ukupnog budžeta (iznos se odnosi na javne ustanove i nevladine organizacije).

Rješenje prema kome su NVO-i koji djeluju u sektoru kulture preusmjeravani na opštinske konkurse i konkurs koji raspisuje Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, kako je praktikovano proteklih godina, nije dalo dobre rezultate budući da:

 • sredstva iz ovih konkursa nisu dovoljna za kvalitetan i inovativan razvoj nezavisne kulturne scene;

 • kompetencije komisija koje vrše selekciju projekata u lokalnim samoupravama i na konkursu od Igara na sreću nisu uvijek adekvatne da ocjenjuju projekte iz oblasti kulture kakve bi trebalo da ima Ministarstvo kulture u pogledu definisanja prioriteta i kriterijuma selekcije predloženih projekata - naročito u oblasti savremenih praksi;

 • iskustvo pokazuje da sufinanisanje EU projekatau oblasti kulture (npr. za Creative Europe se zahtijeva 40%), zbog preskromnih raspoloživih budžeta opštinskih konkursa i Igara na sreću, nije moguće obezbijediti, čime se nezavisni kulturni akteri dodatno obeshrabruju da koriste sredstva EU;

Na kraju, dosadašnja praksa odnosa Ministarstva kulture prema razvoju nezavisne scene predstavlja, nažalost, negativan primjer odnosa države prema vaninstitucionalnim kulturnim akterima i usamljen je slucaj u regionu bivše Jugoslavije. Time se ostavlja loša slika o tretmanu crnogorskog civilnog sektora sto je u suprotnosti sa preporukama EU kada je u pitanju saradnja institucija sistema i NVO. Za primjer je Hrvatska u kojoj postoji državna fondacija za podršku organizacijama nezavisne kulturne scene, dok u Srbiji Ministarstvo kulture obezbjeđuje dio sufinansiranja projekata kulture odobrenih iz EU fondova.

Nezavisna kulturna scena Crne Gore proizvodi značajan dio kulturnih programa, čak i u ovako teškim uslovima, ali je očigledno da se ona ne može razvijati bez pomoći države. Ukidanjem finansijske podrške razvoju nezavisne kulturne scene (koju čine, uglavnom, registrovane nevladine organizacije) onemogućava se ukupan rast sektora kulture, te jačanje kapaciteta pojedinih aktera za učešće na međunarodnim / EU konkursima, što bi trebalo da bude od interesa za strateško opredjeljenje Crne Gore.

Stoga molimo da se uvaži i ispoštuje naš zahtjev da se u Program razvoja kulture 2016 – 2020. uvrsti mjera hitne izmjene čl. 71 Zakona o kulturi kojim će se nevladinim organizacijama omogućiti učešće na konkursima koje raspisuje Ministarstvo kulture Crne Gore.

Potpisnice ZAHTJEVA:

 1. NVO Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor

 2. NVO NOVA, Podgorica

 3. NVO Hartija, Bar

 4. NVO Boka, Tivat

 5. NVO Avlija, Rožaje

 6. NVO URBAR, Podgorica

 7. NVO Otvoreni kulturni forum, Cetinje

 8. NVO Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Podgorica

 9. NVO Krug, Podgorica

 10. NVO ArhKomuna, Podgorica

 11. NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi

 12. NVO Urban Nova, Herceg Novi

 13. NVO Fenomeni, Kolašin

 14. NVO Sinestezija, Herceg Novi

 15. NVO Agora, Budva

 16. NVO Muzika-Alternativa-Kultura, Podgorica

 17. NVO Fabrika 15, Podgorica

 18. Opštinski Odbor GP URA-Kotor

 19. Ljiljana Popović Moškov dipl.ecc-Kotor

 20. NVO Aktivna zona, Cetinje

 21. NVO Cetinje moj grad, Cetinje

 22. NVO Sinergija, Herceg Novi

 23. Adela Barba, spec.app hotelijerstva

 24. Marica Kuznjecov Boljević, dipl. graf. dizajner

 25. NVO ASSITEJ Crna Gora - udruženje za razvoj pozorišta za djecu i mlade, Kotor

 26. NVO Ženska Akcija, Nikšić

 27. NVO Zabjelo Republika, Podgorica

 28. NVO Udruženje ljubitelja Gorice i prirode, Podgorica

 29. NVO ZA DRUGA, Petrovac

 30. NVO Ekološko društvo - Budva

 31. NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Podgorica

 32. NVO G-3Art, Tivat

 33. NVU Institut za savremenu umjetnost, Cetinje

 34. NVU Crnogorska alternativna kultura, Podgorica

 35. NVO Mladi romi

 36. NVO Crnogorski filmski festival (Underhillfest), Podgorica

 37. NVO Montenegro Art Production, Podgorica

 38. NVO KANA - Ko ako ne arhitekt?, Podgorica

 39. NVO Brljok!, Podgorica

 40. Neformalno udruženje Gradio, Podgorica

 41. NVO Baletska trupa Ballo, Podgorica

 42. NVO Alternaut, Herceg Novi

 43. NVO SeaRock, Kotor

 44. NVO Bruna, Herceg Novi

 45. NVU Strategijski Marketing, Podgorica

 46. NVO Kulturni Turizam, Podgorica

 47. NVO Fiat, Podgorica

 48. NVO MedCEM, Sutomore

 49. NVO Pozitiv, Podgorica

 50. NVU INTER MONT, Podgorica

 51. NVO Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore, Podgorica

 52. NVO Kulturni centar PUNKT - Nikšić, Nikšić

 53. NVO Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac

 54. NVO Udruženje mladih volontera ,,ISKRA”, Bijelo Polje

 55. NVO Montažni skok (Jump Cut), Bar

 56. NVO Centar za multimedijalnu produkciju - CEZAM, Podgorica

 57. NVU OGIN, Bar

 58. NVO NADA, Herceg Novi

 59. NVO Matica Boke, Herceg Novi

 60. 60. NVO GLAS, Herceg Novi

 61. NVO Asocijacija hercegnovska alternativa

 62. NVO Muzička Omladina Crne Gore, Podgorica

 63. NVO Prostori, Podgorica

 64. NVO Pro Futuro, Niksic

 65. Ana Matić, grafički dizajner (FLU Cetinje / FLUID dizajn forum)

 66. NVU Pilon, Podgorica

 67. NVO Paštrovsko istorijsko društvo, Buljarica

 68. NVO Nasa akcija, Kotor

 69. Gradjanka mreza Nesvrstani

 70. NVO Filmska fondacija Živko NIkolić, Nikšić

 71. NVO Umjetnost džeza-Jazz Art, Podgorica

 72. NVO Kompas- Centar za informisanje i savjetovanje mladih- Kotor

 73. NVO Meštar i furešta, Kotor

 74. NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Podgorica

 75. NVO Performa Ars International, Podgorica

 76. NVO Mladiinfo Montenegro

 77. NVO Zona kulture, Podgorica

 78. Ljubomir Filipović, Budva 2020

 79. Udruženje starih zanata i njegovanja nematerijalne kulturne baštine “Nit”, Podgorica

 80. NVO Centar za ženska prava, Podgorica

 81. NVO Avantura Montenegro, Podgorica

 82. Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti

 83. Radio Bruškin, Kotor

 84. Tomislav Žegura, Kotor

 85. NVO Trening centar “TARABA”, Podgorica

 86. NU BUDVANSKI KULTURNI IDENTITET, Budva

 87. Ana Ponoš, Podgorica

 88. NVO Infomont, Budva

 89. NVO Hercegnovsko pozorište, Herceg Novi

 90. NVO Kreativni centar TivaT, Tivat

 91. NVO Srpski Soko Herceg Novi

 92. Marija Starčević, prof. Književnosti

 93. Savjet za ekološku gradnju Crne Gore GBC ME

 94. Mirela Čormaković, istoričarka umjetnosti, Budva

 95. Marija Čolpa, magistar dramaturgije, docent

 96. NVO Manoveki, Bar

 97. Goran Pajović, arheolog

 98. NU Život i Zdravlje, Podgorica

 99. Patricia Pobrić, magistar Organizacionog vodjstva

 100. NVO Inzenjerski pedagoški forum

 101. NVO RUKE, Herceg Novi

 102. NVO Art fokus, Podgorica

 103. NVO Udruženje kompozitora Crne Gore, Podgorica

 104. NVO Vox mirus, Podgorica

 105. NVU DES Scena, Bar

 106. NVO AUT, Podgorica

 107. NVO Broj 19, Bar

 108. NVO Avenir, Herceg Novi

 109. NVO Zvjezdana Prasina - Jazz & Blues Club, Herceg Novi

 110. Dukley European Art Community, Budva

 111. NVO CCEE, Podgorica

 112. Bobo Stanišić, Podgorica

 1. NVU Prijatelji, Herceg Novi

 2. Dejan Đonović, glumac

 3. Sladjana Vujovic, reditelj

ZAHTJEV podržava tim i članovi/ce Upravnog odbora KOOPERATIVE - Regionalne platformeza kulturu za područje bivše Jugoslavije (http://platforma-kooperativa.org):

 • Milica Pekić, predsjednica UO Kooperative, Beograd, Srbija

 • Iskra Gešoska, zamjenica predsjednice UO Kooperative, Skoplje, Makedonija

 • Nataša Zavolovšek, zamjenica predsjednice UO Kooperative, Ljubljana, Slovenija

 • Teodor Celakoski, član UO Kooperative, Zagreb, Hrvatska

 • Tatjana Rajić, članica UO Kooperative, Kotor, Crna Gora

 • Katarina Pavić, koordinatorka Kooperative, Zagreb, Hrvatska

 • Mirela Travar, programska koordinatorka Kooperative, Zagreb, Hrvatska

 

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

No events

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival