zene i nasljedje naslovnaUmjetnička akcija "Istorija koje nema" predstavljena je u publikaciji "Žene i nasljeđe - ka osnivanju muzeja žena Crne Gore", izdatoj od strane NVO NOVA Centar za feminističku kulturu. Aktivnost "Istorija koje nema" EXPEDITIO je realizovao tokom 2015. kroz projekte: “ECLECTIS” koji je kofinansirala EU kroz Culture Programme 2007-2013, “PROSTORI RAZLIČITOSTI” koji je finansirala Ana Lindh Foundation i "Promocija održivog razvoja u javnim prostorima Boke", koji je finansirao Rockefeller Brothers Fund.

Publikacija "Žene i nasljeđe - Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore" objavljena je u okviru projekta "Inkluzija rodnih pristupa u upravljanje kulturnim nasljeđem u Crnoj Gori" koji je inicirala i realizovala NVO NOVA Centar za feminističku kulturu uz podršku UNESCO-a (Program participacije) i u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom kulture Crne Gore.

ll 1

ll 2

ll 5

U publikaciji su objavljeni tekstovi koji poboljšavaju razumijevanje misije i značaja ženskih muzeja u savremenom kulturno-političkom kontekstu i kulturne politike UNESCO-a, izvodi iz izlaganja i prezentacija učesnika/ca konferencije koja je održana na Cetinju, kao i zaključci konferencije, to jest Preporuke za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, koje su formirane na osnovu stavova učesnika/ca konferencije.

Na taj način ova publikacija treba da omogući dalje širenje uticaja Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, povećanje znanja o savremenoj ženskoj muzeologiji i zainteresovanosti za zaštitu i promociju ženskog kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore prije svega među stručnjacima/kinjama za nasljeđe i donosiocima odluka u sektoru kulture, ali i među svim drugim akterima kulture.

Više o aktivnosti "Istorija koje nema" možete pogledati ovdje.

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival