heritage-for-development-in-south-east-europe 350 350Nedavno je objavljena publikacija "Nasljeđe za razvoj u jugoistočnoj Evropi - Nove vizije i percepcije nasljeđa kroz Ljubljanski proces". Autorka poglavlja koje se tiče Okvira kulturnog nasljeđa i Ljubljanskog procesa u Crnoj Gori, je predstavnica Expeditio, Aleksandra Kapetanović, u saradnji sa Jankom Ljumovićem sa Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju.

Radovi  u ovoj knjizi predstavljaju, po prvi put predstavljen u štampanom obliku, sistematski komparativni pregled politike kulturnog nasljeđa i njegovog uticaja - posebno u području nepokretne baštine kao što su arheološki i istorijski lokaliteti - u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, “Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji", Crnoj Gori, Rumuniji i Srbiji.

Studije su usredočene na deceniju od 2003. do 2013. koja je uslijedila nakon traumatskih i često nasilnih nemira povezanih sa slomom komunizma. U istom tom periodu primijećen je napredak u politici Evropske Unije i Vijeća Evrope u podršci politici kulturnog nasljeđa u regiji, što je dovelo do pokretanja "Ljubljanskog procesa: Rehabilitacija našeg zajedničkog nasljeđa". Izazovi su se postupno premjestili sa ohrabrivanja stručnjaka na usvajanje evropskih standarda i ostvarivanje potencijala nasljeđa za izgradnju mostova među ljudima i podsticanje pomirenja, na naglašavanje šire koristi nasljeđa kao katalizatora ekonomskog razvoja lokalne privrede i kvalitet života građana. 

Teoretičari i praktičari će steći bolji uvid u vrijednosti kulturnog nasljeđa kao i specifičnosti politike kulturnog nasljeđa u jugoistočnoj Evropi, kao i u činjenice na kojima se temelji vizija, kontekst i uticaj Ljubljanskog procesa. To će podstaknuti preispitivanje postojećih javnih politika, kao i promociju i afirmaciju kulturnog nasljeđa u okviru nove "kulture razvoja".

Više na: https://book.coe.int/eur/en/cultural-heritage/6144-heritage-for-development-in-south-east-europe.html

FaLang translation system by Faboba